Eko-pigmenty

Obecnie – w coraz większym stopniu – wszyscy zmagamy się z efektami postępującego procesu degradacji środowiska naturalnego. Dotyczy to zarówno zanieczyszczonego powietrza, którym oddychamy, wody którą pijemy, gleby na której uprawiane są rośliny, które z kolei stanowią podstawę naszej egzystencji. Świat zmienia się na naszych oczach. Proekologiczne podejście do wszelkich dziedzin życia związanych z egzystencją człowieka na planecie, nazwanej przez nas Ziemią, staje się naturalną koniecznością. To ostatni moment, aby szeroko otworzyć oczy na problemy globalne dotyczące nas wszystkich i naszych potomnych. Jednym z najważniejszych elementów naszego życia jest budownictwo. Obecnie trwa proces rozwijania strategii zrównoważonego rozwoju, co ma zapewnić optymalny balans pomiędzy koniecznym zaspokajaniem egzystencjalnych potrzeb ludzi, a wymogami szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego. Nowe technologie stanowią bardzo ważny element zmiany pro-środowiskowej. Bardzo dobrym, efektywnym przykładem prowadzonych badań naukowych w tej dziedzinie, jest opracowanie fotokatalitycznego dwutlenku tytanu TiO2. Jedną z wielu możliwości zastosowania tego typu specjalistycznej bieli tytanowej, jest jej użycie do wytwarzanych przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów budowlanych. Nasza firma oferuje szeroka gamę kolorystyczną eko-pigmentów wykorzystujących proces fotokatalizy, zarówno w formie proszkowej z grupy NOXFREE, jak również w formie płynnej z grupy MIXBAU PRO.
Czas na eko-beton!

Wybierz grupę produktową:

  • Pigmenty proszkowe NOXFREE™
  • Pigmenty płynne MIXBAU PRO™