Karta kolorów

IRONMAX 100
MIXBAU 100L
IRONMAX 105
MIXBAU 105L
OXIDEX 200
MIXBAU 200L
OXIDEX 205
MIXBAU 205L
IRONMAX 110
MIXBAU 110L
GRANOX 110
TP-100
TP-100L
OXIDEX 210
MIXBAU 210L
FERRBEX 410
FERRBEX 420
IRONMAX 115
MIXBAU 115L
OXIDEX 215
MIXBAU 215L
TP-200
TP-200L
TP-200 G
TD-202
OXIDEX 220
MIXBAU 220L
IRONMAX 120
MIXBAU 120L
OXIDEX 225
MIXBAU 225L
OXIDEX 228
MIXBAU 228L
TP-333
OXIDEX 232
IRONMAX 130
MIXBAU 130L
GRANOX 130
OXIDEX 230
MIXBAU 230L
JACOR Fe-1
FERRBEX 430
GRANOX GP
OXIDEX 235
MIXBAU 235L
TP-303
TP-303L
TP-303 G
TP-303 GA
OXIDEX 240
MIXBAU 240L
FERRBEX 480
FERRBEX 482
FERRBEX 484
FERRBEX 485
FERRBEX 490
IRONMAX 900
MIXBAU 900L
IRONMAX 905
MIXBAU 905L
IRONMAX 910
MIXBAU 910L
IRONMAX 915
MIXBAU 915L
IRONMAX 920
MIXBAU 920L
GRANOX 920
Y-710
Y-710L
OXIDEX 520
MIXBAU 520L
FERRBEX 592
MIXBAU 592L
OXIDEX 525
MIXBAU 525L
OXIDEX 526
MIXBAU 526L
OXIDEX 530
MIXBAU 530L
OXIDEX 540
MIXBAU 540L
RGU
RGU-L
IRONMAX 305
IRONMAX 310
IRONMAX 315
IRONMAX 318
MIXBAU 318L
B-510A
OXIDEX 380
MIXBAU 380L
IRONMAX 330
GRANOX 330
MIXBAU 330L
BP-600A
B-610
B-610L
FERRBEX 392
B-630
B-630L
OXIDEX 383
MIXBAU 383L
OXIDEX 385
MIXBAU 385L
B-650
B-650L
FERRBEX 395
MIXBAU 395L
FERRBEX 396
OXIDEX 700
OXIDEX 705
OXIDEX 710
MIXBAU 710L
FERRBEX 800
FERRBEX 810
FERRBEX 820
OXIDEX 730
MIXBAU 730L
OXIDEX 740
MIXBAU 740L
OXIDEX 750
MIXBAU 750L
IRONMAX 600
MIXBAU 600L
OXIDEX 760
MIXBAU 760L
IRONMAX 610
MIXBAU 610L
MIXBAU 773L
IRONMAX 655
MIXBAU 655L
IRONMAX 640
MIXBAU 640L
IRONMAX 660
MIXBAU 660L
FERRBEX 875
OXIDEX 785
MIXBAU 785L
OXIDEX 773
IRONMAX 663
MIXBAU 663L
HM 470
IRONMAX 686
MIXBAU 686L
OXIDEX 786
MIXBAU 786L
OXIDEX 787
OXIDEX 788
SHD 430
OXIDEX 790
MIXBAU 790L
GA-U
GA-R
GN
GN-L
GA
GA-L
G-820
G-820L
GA-3
GA-6
GA-6L
KO-U
KO-R
KO-RL
CB-840
CO
CO-L
CO-4
CO-4L
KO
CO-3
CO-3L
IRONMAX 950
MIXBAU 950L
IRONMAX 955
MIXBAU 955L
OXIDEX 545
MIXBAU 545L
OXIDEX 550
MIXBAU 550L
IRONMAX 960
MIXBAU 960L
OXIDEX 560
MIXBAU 560L
OG-975
OXIDEX 561
MIXBAU 561L
OXIDEX 562
MIXBAU 562L
OXIDEX 570
MIXBAU 570L
Zestawienie zawiera wybrane pigmenty nieorganiczne dostępne w ofercie firmy ZWUKSO. Kolory prezentowane na stronie internetowej mają charakter jedynie poglądowy.
Zawsze należy przetestować przydatność barwną pigmentu w docelowej aplikacji oraz zapoznać się z informacjami technicznymi o danym produkcie.